Byporten

Byportens arkitektur tager afsæt i den moderne karrébebyggelse med udgangspunkt i en åben base med liberale erhverv, ankomst og opholdsarealer og boliger i varierende størrelser i etagerne. 

Lejlighedsløsningerne fokuserer på at skabe social diversitet i beboersammensætningen. Således er der familieboliger, lejligheder til ældre par såvel som enlige, bofællesskaber, studielejligheder, og dertil selvstændige town-houses med egen indgang. 

I tagene findes der tilsvarende som i de traditionelle karreer: boliger under skråtag, fælles opholdsarealer samt tekniske anlæg. 

Med sin fremtrædende placering på kanten mellem by og havn, udtrykker det foreslåede karrébebyggelser sin egen moderne arkitektur, men samtidig indgår harmonisk i bybilledet uden at tiltrække sig for meget opmærksomhed.

I materialevalget fokuseres på robusthed, bæredygtighed og sunde materialer som ældes med ynde. Projektet tilstræber at opnå DGNB Guld med bæredygtighed i øjenhøjde.

I udendørs opholdsarealer arbejdes der med Aarhus Kommunes GRØNNE PROFIL, hvor klare motiver og transparens, binder karréerne med det omkringliggende miljø, for herved at skabe sociale rum som fletter byen sammen med levende underetager og grønne gårdrum. Dette gøres bl.a. ved udvidelse af kantzone ind under loggiaer, eller at gulvniveauet hæves op på små plinte, hvilket er små tiltag, men vigtige tiltag for at aktivere stueetagen, kombineret med afskærmning og beplantninger. 

Disse byrum skal blive en naturlig smutvej ud til de øvrige arealer på Aarhus Ø, så de vigtige stisystemer videreføres indenfor projektets karrébebyggelser. Kantzoner indrettes som et socialt rum dog med respekt for de private indgange og fælles opholdsarealer. 

Med det foreslåede designkoncept tilsigter vi at skabe smukke, brugbare, bæredygtige og sociale bygninger for ALMEN VEL, med høj arkitektonisk kvalitet, som beboerne bliver glade og stolte over at bo i, og som samtidig løfter ansvar for at harmonisk binde de gamle bykvarterer og de nye havnekvarterer arkitektonisk- og bymæssigt sammen.

Samarbejdspartnere:

Prime Office er bygherre på projektet og har sammensat et rent aarhusiansk hold af rådgivere med Suder+Lassen Architects, Concept bySchmidt, Rumvirke, Pax Architects som konkurrence og designansvarlige og Luplau & Poulsen Arkitekter som projekterende.

Projekt​

300 boliger

Areal

29.000 m²

Beliggenhed

 Aarhus Ø

Certificering ​

 DGNB guld 

Ydelser

Projekterende Arkitekt

Periode

2022 - 2026

Status

Myndighedsprojekt ​

Totalentreprenør

Aarsleff

Landskabsarkitekt​

Arkplan​

Ingeniør ​

AFRY