velkommen til christian og simon

14. februar 2020

Simon og Christian bruger deres sjette semester hos Luplau & Poulsen Arkitekter og skal være hos os indtil sommer. Som praktikanter bliver de en aktiv del af tegnestuen, hvor projektering, koordinering og kvalitetssikring bliver en stor del af hverdagen.

Simon og Christian læser begge til bygningskonstruktør på VIA i Aarhus. Luplau & Poulsen Arkitekter ser frem til samarbejdet.