åbyen 

26. maj 2020


Vi er i gang med Byggefelt B, som er et af flere byggefelter i den nye bydel Åbyen. Her bygger vi 117 almene boliger for 

Al2bolig, 67 private boliger samt 500 m² erhverv i stueetagen. 

Projektet er udarbejdet i samarbejde med JCN bolig, Sweco, ÅF og Arkplan og er på i alt 15.097 m². 

Byggeriet forventes at stå færdigt i 2021