Bæredygtighed

Bæredygtighed i byggeriet har aldrig været vigtigere. Luplau & Poulsen Arkitekter ser det som vores pligt og en nødvendighed at skabe arkitektur, der er miljørigtig og bæredygtig.

Målet for bæredygtighed er at skabe værdi, der spænder mellem bløde værdier og klimatiske forudsætninger.

Der eksisterer allerede mange løsninger til at nedbringe energiforbruget i byggeriet og de skal indarbejdes fra første skitse.

I flere af tegnestuens projekter har vist sig muligt at spare op til 80% af energiforbruget ved at formgive og orientere byggerierne rigtigt.

Det er derfor væsentligt, at de vigtige designmæssige beslutninger træffes fra starten med særligt øje for samspillet mellem energireduktion og indeklima.