studenterstrøget

Bydelen Katrinebjerg i Aarhus N er under kraftig udvikling. Området omkring Menighedsfakultetet er således under omdannelse fra erhvervsområde til attraktivt byområde. Med sin beliggenhed tæt​ på Aarhus C, i nærheden af universitetet, uddannelse, forskning samt institutioner, der relaterer sig dertil, er det et oplagt sted til ungdomsboliger for studerende.

Det overordnede mål med området er at skabe et mangfoldigt område med udpræget bymæssig karakter og stor tæthed omkring det nye Studenterstrøg, der bliver det nye centrum i området.

Matrikel 117ux har et grundareal på 5681 m² og ligger i den sydlige del af lokalplan 1052, der definerer rammerne for den nye bydel. Byggefeltet ligger på hjørnet af Jens Baggesens vej og i den østlige begyndelse af det nye Studenterstrøg og har dermed en meget synlig placering i umiddelbar nærhed af Menighedsfakultetet.

Her bygger vi i alt 4468 m² ungdomsboliger og erhverv. De 55 ungdomsboliger er fordelt på 5 etager og er 1 - 3 rums boliger.

Stueplan skal indeholde publikumsorienteret erhverv. Placeringen og de åbne facader med store vinduespartier i stueetagen giver en god relation mellem ude og inde og er med til at skabe et aktivt strøg og en levende gade, som er en af visionerne i lokalplanen for det nye område. Derudover indeholder byggeriet kælder med parkering.

Opholds-, aktivitets- og legearealer bliver integreret i strøget, men derudover etableres et fælles grønt og intimt gårdrum til bebyggelsen på nordsiden af huset, der giver mulighed for forskellige typer aktiviteter og ophold.

Projekt​

 boliger 

Areal

4468 m²

Beliggenhed

Katrinebjerg Aarhus 

Klient

MF Århus ​

Certificering ​

Ydelser

konkurrence

Periode

2021 - 

Status

ikke vundet ​

Ingeniør

LB Consult -​

Entreprenør ​

KG Hansen ​