​DIGITALE VÆRKTØJER - BIM

På få år har udviklingen i vores fag taget et stort teknologisk skridt. Skitsepapiret er helt uundværligt og de første ideer skitseres stadig med pen på manifol.

Mange nye digitale redskaber er dukket op og har skabt en masse nye muligheder for faget. Luplau & Poulsen Arkitekter er helt med i udviklingen og anvender 3D-design og -projektering.

3D-design er et godt kommunikationsmiddel og værktøj til at formidle arkitektur til bygherre og mellem alle parter i et projekteringsforløb.

Luplau & Poulsen gennemfører de fleste projekter efter BIM principperne og vores medarbejdere har arbejdet med BIM i mange år. Via et tæt samarbejde med specialiserede firmaer som teknologisk institut og EXIGO arbejder vi med 3D (bygningsmodellen) og ofte også med 4D (økonomi) og 5D(tidsplanlægning)for dermed at få en optimal udnyttelse af vore 3D modeller, som er til gavn for vores bygherrer og øvrige samarbejdspartnere.

Kompetenceudviklingen af medarbejderne har fokus på interne undervisningsforløb med workshops i Revit, vidensdeling og erfaringsopsamling på gennemførte BIM projekter samt brug af eksterne konsulenter og BIM netværk i Aarhus.

I vores daglige brug af BIM udvikler vi løbende nye arbejdsmetoder, der bidrager med en øget kvalitet og en større indsigt i projekterne.​