liv mellem husene 

02. september 2022

Projektet består af 330  nye almene og private boliger i forskellige størrelser og højder. I projektet har vi haft stor fokus på livet mellem husene og har ønsket at skabe et nyt spændende boligområde, som er stemningsfuldt, smukt og hyggeligt at bo i.  Alle gårdrum og kantzoner er derfor frodige og med et varieret plantevalg, med både stauder, buske, små træer m.m., så der kommer en stor variation i hele bebyggelsen.

Det er gode stiforbindelser, så man både oplever de små passager og de store gårdrum, når man går rundt i bebyggelsen. Bygningerne er samtidig placeret på en sådan måde, at det giver plads til grønne rum imellem husene og derved får flest mulige huse en facade ud til de grønne rum.

Parkeringspladserne placeres i kanten af grunden, som efterlader rummene imellem husene bilfrie; således kan børnene lege trygt i hele området. At have bilfrie zoner giver, bortset fra børnenes tryghed og sikkerhed, en stor kvalitet til området med skønne, rolige rum imellem husene. På trods af de bilfrie, grønne rum vil enhver bolig stadigvæk få en parkeringsplads tæt på boligen og dermed have en kort afstand til bilen.