Trille lucassens gade  / gellerup

Visionen for Gellerup / Toveshøj er at skabe en blandet bydel med en alsidig beboersammensætning, et sikkert og trygt nærmiljø, et rigt byliv og en oplevelsesrig arkitektur.

Således er bebyggelsen sammensat af flere forskellige bolig typologier, størrelser og blandede ejerforhold, der appellerer til forskellige beboere.

I valget af de nye boligtyper i lokalplanområdet har det været væsentligt at supplere det eksisterende boligudbud i Gellerup. De eksisterende boliger i blokkene, som primært består af store familieboliger i et plan suppleres derfor med familieegnede rækkehus boliger i 2 plan og lejligheder i forskellige størrelser. Vi sammensætter bebyggelsen ved at mixe bygningstyper, skalaer og materialer.

Byggeriet fremstår fremstår primært i tegl i forskellige former og farver, som suppleres med  fx. træ. Alt dette giver en stor variation i udtryk og boligtyper og dermed en blandet beboersammensætning. Den fortættede bebyggelse kommer således til at bestå af Gellerup blokkene, Rækkehuse i 2 plan og opgangshuse i forskellige etagehøjder.


Området indrettes med et område nord for de 3 eksisterende blokke B5, B6 og B7 og et område syd for blokkene. Disponeringen af de 2 områder tager udganspunkt i at skabe så meget helhed som muligt både i den store sammenhæng med resten af Gellerup / Toveshøj, men også på kvarters niveau.

Udformningen af adgangsveje og grønne arealer er vigtige redskaber for at etablere denne helhed ligesom den fysiske og visuelle forbindelse gennem området spiller en rolle. Overordnet udnytter vi terrænforskellene i hele området som et vigtigt designmæssigt greb for at skabe flest mulige kvaliteter for boligerne og mellem husene.

Vi har fokus på at skabe gode grønne uderum af forskellig karakter i området. Således har man både sit private ophold omkring boligen men også de nære offentlige områder tæt på boligerne hvor man møder sine naboer og de større grønne flader til leg og ophold.

Det nye byggeris geometri er enkel men går ikke på kompromis med kvaliteten. Vi prioriterer at tilpasse stueetagerne til det eksisterende terræn og skabe nuancerede kantzoner som grænseflader mellem det private og offentlige udeliv. Der anvendes således særlige ressourcer på de elementer, der har størst betydning for bebyggelsens sociale liv.

Projekt​

163 boliger 

Areal

15.000 m²

Beliggenhed

Trille Lucassens Gade, Brabrand 

Klient

Certificering ​

ikke afklaret 

Ydelser

Arkitekt

Periode

2020 - 

Status

lokalplan godkendt

Byggesum

-

Totalentreprenør

JCN

Ingeniør

MOE

Landskabsarkitekt

Birgitte Henningesen​