KATRINEBJERG kontor

Byggeriet er udført som kontorbyggeri i 2 separerede bygninger på hhv. 2- og 4 etager. Bygning 1-2 udformes som en sammenhængende bygning med placering langs med Katrinebjerg i den nordlige del af grunden og opføres i 2 etager og kælder. Bygningen er indbygget i det naturlige terræn, hvorfor sydfacaden vil fremstå i 3 etager.

Bygning 3 er placeret i den sydlige del af grunden og udført i 4 etager og kælder.

De enkelte etager er indrettet som åbne storrums kontormiljøer kombineret med traditionelle kontorfunktioner, cellekontorer, møderum, kopirum, anretterkøkkener, spisepladser, toiletter mv. ​

Facader fremstår i sorte/ mørke teglsten i kombination med glasfacadepartier. Gavle fremstår som glasfacader med altaner

Projekt​

Kontorhus

Areal

3.095 / 930 m²

Beliggenhed

Katrinebjergvej 107, Århus N

Klient

NA. Katrinebjerg

Ydelser

Arkitekt

Energiklasse

2015

Periode

2007-2009

Status

Opført

Byggesum

60 mio

Aftaleform

Totalentreprise

Totalentreprenør

Nisgaard + Christoffersen

Ingeniør

Orbicon