tranevej / ringsted

Boligprojektet i Ringsted består af 124 boliger , der er organiseret i en karréstruktur med et grønt fællesskab i 2 mindre gårdrum. Boligerne er i varierende størrelser og typologier og består således både af etageboliger og rækkehuse. Langs med bebyggelsen etableres en grøn kile med det stisystem og nord for bebyggelsen bevares det grønne hegn, der danner ryg mod Køgevej. Facadernes base fremstår i tegl og de øvre facader i træ, hvilket giver en flot sammenhæng i den samlede bebyggelse​.

Projekt​

124 boliger 

Areal

10.500 m²

Beliggenhed

Tranevej Ringsted 

Klient

 ​

Certificering ​

Ydelser

konkurrence

Periode

2021 - 

Status

Under udvikling ​

Ingeniør

-​

Landskabsarkitekt

 ​