SOSUSKOLEN THISTED​

Udvendigt tegner husets sig lyst og venligt. Bygningen udstråler både i sine materialer og profil sunhed, omsorg og pædagogik. Der etableres en overdækket indgang, hvor det sociale liv på skolen møder det sociale liv uden for skolen.

​​​

Opgaveteamets tilgang til projektet går gennem en besvarelse af opgaven, hvor fokus ligger på at skabe et hus med en stærk nutidig arkitektur, dynamiske og fleksible læringsmiljøer og på at skabe et hus, der både udstråler sundhed, omsorg og pædagogik.​
​​

Projektgrunden er placeret nord for Thisted Ringvej på kanten mellem by og land. Et hus på dette sted formidler herved overgangen mellem byens skala samt bygningstypologier og det åbne land.

Primær ankomst til kommende skole sker fra øst via Kronborgvej/Lerpyttervej og fra øst via Hanstholmvej/Lerpyttervej. Grunden afskærmes mod nord af en tæt bevoksning og mod syd, øst og vest er der åbent til omkringliggende matrikler. En ny skole på matriklen vil primært tegne sig synligt fra Kronborgvej, hvor den vil markere sig som en spændende og anderledes bygning. Nord for grunden er den dominerende bygningstypologi traditionelle landbrugsejendomme, og syd for grunden domineres bygningsmassen af parcelhuse. I den nære kontekst er den dominerende bygningstypologi bestående af større bygninger primært for uddannelse. Der er i den nære kontekst en overvægt af bygninger med saddeltag. En forståelse og tolkning af konteksten danner udgangspunktet for bygningens hovedgreb og arkitektur.

Projekt​

Sosuskole, Thisted

Areal

2.567 m²

Beliggenhed

Thisted

Klient

Sosuskolen, Skive,Thisted, Viborg

Energiklasse

2015

Ydelser

Arkitekt

Periode

2012

Status

Konkurrence

Ingeniør

Tri-consult

Konsulent

Hune & Elkjær

Landskabsarkitekt

Wad Landskabsarkitekter