byggetilladelse på katrinebjerg

23. maj  2023 /

På Katrinebjerg i Aarhus er vi en del af et større projekt på i alt 20.000 m² boliger og 10.000 m² erhverv. Projektet er et samarbejde imellem fire arkitektfirmaer og en Ingeniør og bygherre Olav de Linde. 

I midten af byggeriet etableres et fælles torv, der afslutter det samlende campusstrøg som binder hele lokalplanområdet sammen i en øst/vest akse. Hele karréen opføres i røde tegl. 

Luplau & Poulsen Arkitekter har tegnet 4100 m² kontorlokaler for Olav de Linde og 3120 m² almene boliger for Boligkontoret Aarhus. 

Øvrige firmaer er Reiulf Ramstad Arkitekter, Erik Arkitekter, Terranova Landskab og OJ Ingeniører.