1. spadestik på almene boliger i Åbyen 

1. maj 2021

Forleden var der første 1.spadestik i Åbyen, etape II, som er 117 almene familieboliger mellem 32 - 115 m² til AL2-Bolig. 

Byggeriet er på i alt 9.480 m² + kælder og bygges sammen med  den private del til én samlet karré. Huset opføres i op til 6 etager med tagterrasser. 

Byggeriet udføres i samarbejde med Bygherrerådgiver Bisgaard | Ejsing, Totalentreprenør JCN bolig ,  Sweco og ARKPLAN Landskabsarkiteker.