lokalplanen er godkendt i gellerup 

10. juni 2023

Vi har i samarbejde med JCN Bolig, MOE, Brabrand boligforening og Birgitte Henningsen udarbejdet et boligprojekt, der tager udgangspunkt i den overordnede vision for Gellerup / Toveshøj om at skabe en blandet bydel med en alsidig beboersammensætning, et sikkert og trygt nærmiljø, et rigt byliv og en oplevelsesrig arkitektur .

​​

Således er bebyggelsen sammensat af flere forskellige bolig typologier, størrelser og blandede ejerforhold, der appellerer til forskellige beboere. I valget af de nye boligtyper i lokalplanområdet har det været væsentligt at supplere det eksisterende boligudbud i Gellerup. De eksisterende boliger i blokkene, som primært består af store familieboliger i et plan suppleres derfor med familieegnede rækkehus boliger i 2 plan og lejligheder i forskellige størrelser. Vi sammensætter bebyggelsen ved at mixe bygningstyper, skalaer og materialer.

​​​

Således fremstår byggeriet primært i tegl i forskellige former og farver, men kan suppleres med andre materialer der med lang levetid og i god kvalitet. Den fortættede bebyggelse kommer således til at bestå af Gellerup blokkene, Rækkehuse i 2 plan og opgangshuse i forskellige etagehøjder.

PKA Pension er investor på projektet og Plusform står for udarbejdelse af lokalplanen, som nu er godkendt af Aarhus byråd.