nye partnere hos luplau & poulsen arkitekter 

12. juni 2023

Luplau & Poulsen Arkitekter har i de seneste år haft en positiv forretningsmæssig og kreativ udvikling. 

I forbindelse med generationsskifte på tegnestuen udvides partnerkredsen pr. 01.06.23 med Arkitekt Anne Ellegaard Pedersen og Konstruktør Martin Vandborg.

Med Anne og Martin styrker vi vores vækst og faglige fundering. Begge er dedikerede på hvert sit felt og skal være drivende kræfter i udviklingen af vores rådgivning, og vil sammen med øvrige partnere komme til at definere og befæste vores værdier og fremtid, og dermed nye mål for tegnestuen.

Anne Ellegaard Pedersen får sammen med Thomas Christensen ansvaret for tegnestuens arkitektoniske profil i projekterne og skal med deres faglighed løfte og udvikle den arkitektoniske kvalitet og værdi.

Martin Vandborg udgør i kraft af ansvaret for vores projekteringsopgaver et solidt anker, der også fremover skal sikre at vi leverer en ansvarlig og professionel rådgivning med Focus på bæredygtighed, robusthed og gode byggetekniske løsninger og bygbarhed.

Anne og Martin har udvidet vores forretningsområder og skal styrke vores samarbejde med bygherrer, entreprenører og øvrige rådgivere og så vi fortsat vil være deres fortrukne samarbejdspartnere.

Vi ser en stor styrke i at øge partnerkredsen med en bredere faglig palette og glæder os over at kunne stå, som en mere robust tegnestue, der med en solid organisation og kapacitet fortsat kan varetage større projekter og projekteringsopgaver og imødegå fremtidens udfordringer.

Anne og Martin slutter sig til en nuværende partnerkreds der består af Direktør Henrik Lindersson Krei, Thomas Christensen og stiftende senior partnere Erik Luplau og Jørn Lyager Poulsen.

Vi ser frem til at vi sammen med vores medarbejdere, kan tage det næste skridt i udviklingen af vores Arkitekt faglige profil og være med til at udstikke nye ambitiøse mål for Luplau og Poulsen Arkitekter.