ILLERUPVEJ

Entreprisen omfatter renovering af i alt 180 boliger i etagebyggeri. De 180 boliger er fordelt på 1 blok i 7 etager, 1 blok i 2 etager og 6 blokke i 3 etager.

Luplau Poulsen har deltaget i  bygherremøder med deltagelse af beboerrepræsentanter, hvor de løbende har haft indflydelse på funktion og materialevalg.​ Arbejderne omfatter i hovedtræk følgende:

Renovering af indv. kældervægge , omfugning af murede facader , ny pladebeklædning på altanvægge , renovering af altaner og altangang, renovering af kældertrapper, opfyldning/nedlæggelse af kælder under p-plads, udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af alle tage incl. nye tagrender og tagnedløb og etablering af nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Projekt​

Renovering af 180 boliger

Beliggenhed

Illerupvej, Århus

Klient

Almenbo

Ydelser

Arkitekt / Byggeteknisk rådgivning

Totalentreprenør

Bytømreren

Periode

2014-2016

Status

Opført

Byggesum

42 mio

Aftaleform

Hovedprojekt/Hovedentreprise udbud

Ingeniør

Viggo Madsen