boliger på nørrebrogade i aarhus

14. oktober 2022

Projektet på Nørrebrogade 28 i Aarhus består af 38 boliger - i alt ca. 2500 m², der bygges på det eksisterende aftryk af det gamle hus. 

Bygningen lukker hjørnet på Nørrebrogade og Kirkegårdsvej og skaber dermed en fin arkitektonisk afslutning på et meget synligt sted.​ 

Bygningen er primært i tegl, der farvemæssigt tilpasser sig konteksten og suppleres af træ, der giver varme stoflighed og transparens, så stueetagen lyses op om aftenen og der kommer lys ind til den overdækkede cykelparkering i dagtimerne.​

Detaljeringen af teglen er med til at understrege en horisontal inddeling af huset , som man ser det på nabohusene. Den

høje stueetage er ligeledes et motiv, man ser ned ad gaden. ​

Der er fælles grønne ophold på taget af huset, der indrettes med plantekummer og inventar til ophold samt ophold i gårdrummet med grønne vægge, beplantning og inventar. 

Projektet er efter en længere proces nu godkendt af Aarhus byråd.