magledalen

Magledalen er beliggende i den nordlige del af Næstved i et boligområde tæt på gode indkøbsmuligheder og god infrastruktur.

Magledalens 66 boliger er fordelt på tre boligblokke i tre etager. Alle boligerne er gennemlyste, orienteret mod sydvest og har enten altan eller have.

Etageboligprojektet har to facadeudtryk. Teglfacaderne består af en blødstrøgen og rødlig tegl med flot spil og to forskellige fugefarver. Betonfacaden fremstår rå. 

Der er lagt vægt på tydelige spor i betonfacaden, for at skabe en harmonisk underopdeling i facadeudtrykket. Vinduesfarven i projektet går igen på begge facadetyper og binder de to facadeudtryk sammen til en helhed.

​​

Projekt​

66 boliger 

Areal

5910 m²

Beliggenhed

Næstved 

Klient

Certificering ​

ikke afklaret 

Ydelser

Arkitekt

Periode

2020-22 

Status

Opført

Byggesum

-

Totalentreprenør

Vognsen & co. Entreprise 

Ingeniør

Stokvad Rådgivende Ingeniører  

Landskabsarkitekt

Arkplan