konstruktørernes dimmitendpris 2022​

26. oktober 2022

Vi er meget stolte af vores kollega Mathias Kaanbjerg, der sammen med Rasmus Schultz Madsen, har modtaget Konstruktørernes Dimittendpris 2022. Mathias og Rasmus deltog som studerende fra VIA UC Aarhus med deres afgangsprojekt. 

Den centrale ide bag projektet var, med dybdegående analyser som fx LCA (livscyklusanalyse), at efterprøve om et 6 etages byggeri kunne leve op til den nye klimalovgivning, der træder i kraft den 1. januar 2023.

Afgangsprojektet er en bearbejdning af et ikke realiseret skitseforslag fra CEBRA Architecture for et etageboligbyggeri på 6 etager i Aarhus, hvor de bærende konstruktioner er af massive træelementer, CLT. Det er første gang, at prisen går til en gruppe.

Mathias og Rasmus får overrakt prisen , der består af et rejselegat på 10.000 kr.,  lørdag den 29. oktober på KF's konstruktørdag.

Foto: Konstruktørforeningen 

Læs mere her